Sofar, bubnovačka a pivo. A tak

21. január 2018, Gold Coast Vždy, alebo takmer vždy, keď niekam cestujeme, snažíme sa naraziť na lokálne udalosti s potenciálom zblíženia sa s komunitou a kultúrou daného miesta. Ochutnať niečo typick…